ประวัติโรงเรียน

ปี พ.ศ.2494 กระทรวงศึกษาธิการมีโครงการจะสร้างโรงเรียนฝึกหัดครูที่บริเวณระหว่างถนนศรีอยุธยากับซอยรางน้ำ แต่เนื่องจากสถานที่เรียนของนักเรียนมีไม่เพียงพอ กระทรวงศึกษาธิการ จึงโอนโรงเรียนที่กำลังสร้างนี้ให้เป็นโรงเรียนมัธยมของ กรมวิสามัญ (ในเวลานั้น) ใช้ชื่ออย่างไม่เป็นทางการว่า“โรงเรียนรางน้ำ” แต่งตั้ง นายดัด จันทนะโพธิ  ปฏิบัติหน้าที่ครูใหญ่และได้ย้ายนักเรียนชาย  จำนวน 57 คน  ที่ฝากเรียนไว้ที่โรงเรียนวัดราชาธิวาส  มาเรียนที่นี่

          ปี พ.ศ.2495 หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสมัยนั้นได้ตั้งชื่อให้อย่างเป็นทางการว่า “โรงเรียนศรีอยุธยา”  และแต่งตั้งให้  นายพงษ์  แสงทอง   เป็นครูใหญ่ในปีเดียวกันได้จัดนักเรียนหญิงจำนวนหนึ่งเข้าเรียนด้วยใน สถานที่เดียวกันโดยแยกเป็นโรงเรียนศรีอยุธยา (ชาย) และโรงเรียนศรีอยุธยา (หญิง) มีนางสาวเศวต จึงเจริญ เป็นครูใหญ่ ต่อมามีนักเรียนเข้าเรียนมากขึ้นจนต้องมีการเรียนสองผลัด คือ รอบเช้าและรอบบ่าย กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดซื้อที่ดินของเอกชนอันเป็นมรดกของพระยาเพชรปราณี เนื้อที่ 22 ไร่ 1 งาน  44 ตารางวา ก่อสร้างโรงเรียนแห่งใหม่บริเวณริมคลองประปา ถนนพระราม 6

           ปี พ.ศ.2498  กระทรวงศึกษาธิการได้ย้ายนักเรียนชายจากโรงเรียนศรีอยุธยา (ชาย) รวมทั้งครูที่สมัครใจมาอยู่ที่โรงเรียนแห่งใหม่นี้ เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2498  มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยเพราะตั้งอยู่ในตำบลสามเสน และได้แต่งตั้งให้นายทิม  ผลภาค  เป็นครูใหญ่คนแรก ณ ที่นี้

 

(ที่มา  50 ปีสามเสนวิทยาลัย)

 

 

^ Back to Top