ข่าวประชาสัมพันธ์

 - ประกาศผลการสอบคัดเลือก  นักเรียนทุน พสวท. ศูนย์ พสวท.โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 12 มีนาคม 2558

 - นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกนักเรียนทุน พสวท. ศูนย์ พสวท.โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย จำนวน 6 คน  รายงานตัวในวันที่ 16 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 – 14.00 น. ณ ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

^ Back to Top