แสดงความยินดี เหรียญทอง IOAA 9 th และอันดับ 3 ของโลก

ภาพกิจกรรมการมอบเกียรติบัตรผ่านการอบรมค่าย 1/2561 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ณ ค่าย Go Genius อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา


https://www.facebook.com/media/set/?set=a.749434555404811&type=1&l=da5680893c

^ Back to Top