ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 2561


*  วันที่ 22 พฤษภาคม  2561 รองพรชัย  ธนปารมีกุล ย้ายมาจากโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ มาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

*  โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยได้รับรางวัล Energy Mind Award 2017 ระดับ 3 ดาว

^ Back to Top