ประมวลภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2558
ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันประเภทประติมากรรม การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 65 จังหวัดอ่างทอง 19 ธันวาคม 2558
วิชาวาดเส้น ระดับ ม. 4
นักเรียนปฏิบัติการวาดภาพระบายสี วิชาทัศนศิลป์ ม. 2
นักเรียนระดับชั้น ม. ออกแบบตัวการ์ตูน
นักเรียนระดับชั้น ม. 6 ปฏิบัติการวาดภาพระบายสีน้ำทิวทัศน์
ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมััย (MOCA)
ศึกษาโครงกระดูกมนุษย์ ในรายวิชา กายวิภาค ANATOMY
นักเรียนศึกษากระดูกมนุษย์ ในรายวิชากายวิภาค ANATOMY ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ศึกษากระดูกส่วนแขน ในรายวิชากายวิภาค ANATOMY
ทํศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA)
วาดเส้นทิวทัศน์ภายในโรงเรียน
นักเรียนศึกษาผลงานทัศนศิลป์ภายในพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นำเสนอผลงานบูรณาการ ค่านิยม 12 ประการ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นำเสนอผลงานค้นคว้าเปรียบเทียบศิลปะตะวันตกกับศิลปะตะวันออก
ทํศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA)
นักเรียนสาธิตการทำโคมไฟ ในนิทรรศการบูรณาการ STEM EDUCATION สู่การเรียนการสอนศิลปะ 28 กุมภาพันธ์ 2559
นิทรรศการ ART EXHIBITION ในงาน วันสามเสนวิทยาลัย 28 มกราคม 2559
สาธิตการปั้นคนเหมือนครึ่งตัว ใน นิทรรศการ ART EXHIBITION ในงาน วันสามเสนวิทยาลัย 28 มกราคม 2559
ผลงานนักเรียนในวิชากายวิภาค ANATOMY
นักเรียนปฏิบัติงานวาดภาพระบายสี
การแข่งขันทักษะด้านทัศนศิลป์ ประเภทภาพไทยสีเอกรงค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับ สพม.1 ด.ญ.ธนวรรณ น้อยอยู่ ได้รับรางวัล ระดับ เหรียญทอง
การแข่งขันทักษะด้านทัศนศิลป์ ประเภทภาพไทยสีเอกรงค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับ สพม.1 นางสาวภูริชยา ทรงวรวิทย์ ได้รับรางวัล ระดับ เหรียญเงิน
การแข่งขันทักษะด้านทัศนศิลป์ ประเภทวาดภาพระบายสี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับ สพม.1 ด.ญ. น้ำ คงสมบัติ ได้รับรางวัล ระดับ เหรียญเงิน
การแข่งขันทักษะด้านทัศนศิลป์ ประเภทประติมากรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับ สพม.1 นายสุทธิ์ประเสริฐ จันทาบัว นายชวิน เสวมนตรี นายธีร์ ธรรมศักดิ์จินดา ได้รับรางวัล ระดับ เหรียญทอง
รางวัลชมเชย หัวข้อ “มหัศจรรย์ปิโตรเคมี” จัดโดย PTT Global Chemical จำกัด มหาชน โดย ด.ญ. น้ำ คงสมบัติ วันที่ 3 กันยายน 2558
การเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
การเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
การเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
การเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
การเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
วงดนตรีไทยโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณะกลองยาวโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
วงดนตรีไทยโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ร่วมบรรเลงในงานเทศน์มหาชาติ
วงดนตรีไทยร่วมบรรเลงกับดนตรีสากล
โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมพื้นเมืองนานาชาติ ประจำปี2558 Hora of Ancestors Folklore Festival,Vashui And International Folklore Dance Festival BUZURomania ประเทศ โรมาเนีย ระหว่างวันที่ 29 July – 10 August 2015
โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมพื้นเมืองนานาชาติ ประจำปี2558 Hora of Ancestors Folklore Festival,Vashui And International Folklore Dance Festival BUZURomania ประเทศ โรมาเนีย ระหว่างวันที่ 29 July – 10 August 2015
โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมพื้นเมืองนานาชาติ ประจำปี2558 Hora of Ancestors Folklore Festival,Vashui And International Folklore Dance Festival BUZURomania ประเทศ โรมาเนีย ระหว่างวันที่ 29 July – 10 August 2015
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นำเสนอผลงานการวาดภาพ บูรณาการ ค่านิยม 12 ประการ
การประกวดวงดนตรีโฟล์คซองเข้าประกวดหัวข้อ ร้อยรักแม่ด้วยเสียงเพลงจากดวงใจ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันเสาร์ที่ 27มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยได้รับรางวัลรองชนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่รับรางวัลจากการแข่งขัน ทักษะทัศนศิลป์ ในงานศิลปหัตถกรรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับ สพม.1
รำถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2558
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2558
รำถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 2558
รำถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 2558
งานวันสามเสนวิทยาลัย 28 มกราคม 2559
งานวันสามเสนวิทยาลัย 28 มกราคม 2559
การแสดงในงาน สามเสนคืนสู่เหย้า "มนต์รักสามเสน"
การแสดงในงาน สามเสนคืนสู่เหย้า "มนต์รักสามเสน"
การแสดงของคณะครู เนื่องในงานสังสรรค์ปีหใม่ 2559 วันที่ 8 มกราคม 2559
การแสดงของคณะครู เนื่องในงานสังสรรค์ปีหใม่ 2559 วันที่ 8 มกราคม 2559
การแสดงของคณะครู เนื่องในงานสังสรรค์ปีหใม่ 2559 วันที่ 8 มกราคม 2559
ปฏิบัติการวาดเส้น หุ่นนิ่ง ระดับ ม. 4
วาดเส้น ระดับชั้น ม. 4
ประมวลภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2558
^ Back to Top