ข่าวกิจกรรมแนะแนว

สถิติการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
- นักเรียนม.6/2560 ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาปีการศึกษา 2561 ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลผลการศึกษาต่อได้ที่นี่
บทความจากรุ่นพี่สามเสน เรื่อง การทำ portfolio


^ Back to Top