ผลงานดีเด่น
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการสังคมศึกษาและภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับประเทศ
ผู้ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการสังคมศึกษาและภาษาไทย ระดับประเทศ รับรางวัลจากผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการสังคมศึกษาและภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับประเทศ รับทุนทัศนศึกษา ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับประเทศ รับทุนทัศนศึกษา ณ สาธารณรัฐเกาหลี
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ฉลาดรู้สู่เยาวชน โดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปี 2559
การแข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา รางวัลชนะเลิศตอบปัญหาอาเซียน รองชนะเลิศอันดับ 2 ตอบปัญหาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย และรองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยรางวัลรวม
รองวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาแฟนพันธุ์แท้ราชวงศ์จักรี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยโรงเรียนเซนต์คาเบรียล
รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน พ.ศ.2558 ณ กระทรวงการต่างประเทศ
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการอาเซียนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับภาคกลาง
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการอาเซียนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับประเทศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการอาเซียนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับภาคกลาง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการอาเซียนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับภาคกลาง
ผู้ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการอาเซียนศึกษา ระดับประเทศ รับรางวัลจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นายการุณ สกุลประดิษฐ์)
ผู้ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการอาเซียนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับประเทศ รับทุนทัศนศึกษา ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการอาเซียนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับภาคกลาง
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการอาเซียนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับภาคกลาง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการอาเซียนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับภาคกลาง
ผู้ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการอาเซียนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับภาคกลาง รับรางวัลจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นายการุณ สกุลประดิษฐ์)
ผู้ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการอาเซียนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับภาค รับทุนทัศนศึกษา ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา
การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2558
การแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐกิจการเงิน ประจำปี 2558 รอบชิงชนะเลิศประเทศไทย
ชิงแชมป์ประเทศไทย การแข่งขันตอบปัญหาเวทีคนเก่ง ปีที่ 14 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
การแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2558
การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2557
ผู้ชนะเลิศการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับประเทศ รับทุนทัศนศึกษา ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์ เนื่องในงานรัฐศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 22
รองวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษาฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นครั้งที่ 6 งาน 77 ปี เตรียมอุดมศึกษานิทรรศการวิชาการ
การแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2556
การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2556

^ Back to Top