กิจกรรมสัปดาห์พระพุทธศาสนา พ.ศ.2558
การทำบุญตักบาตรตามโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง
กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาไปถวายที่วัดประชาระบือธรรม
กิจกรรมทำบุญไหว้พระประจำวันเกิด
บรรยากาศการแข่งขันตอบปัญหาพระพุทธศาสนา
ผลการแข่งขันตอบปัญหาพระพุทธศาสนา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ตัวแทนนักเรียนแข่งขันตอบปัญหาพระพุทธศาสนา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รอบชิงชนะเลิศ
ผลการแข่งขันตอบปัญหาพระพุทธศาสนา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตัวแทนนักเรียนแข่งขันตอบปัญหาพระพุทธศาสนา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รอบชิงชนะเลิศ

^ Back to Top