สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด
“ศูนย์
ปฏิบัติการดาราศาสตร์และท้องฟ้าจำลองนวมินทเชษฐภคินี” และทอดพระเนตรนิทรรศการ การจัดการเรียนการสอน
ณ โรงเรียน
สามเสนวิทยาลัย วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗

ประกาศมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ปีการศึกษา 2555

 
 
 
อ่าน 2335 เวลา

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fevec9 #133f10441 #100313115745