• การรับนักเรียน
  • นักเรียนสามเสนฯ
  • ประกาศทั่วไป
  • ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
  • ส่งข่าวครูสามเสนฯ
ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559..
แก้ไขล่าสุด 06 มกราคม 2559
การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-ห้องเรียนพิเศษ ESC MSEP..
บันทึกเมื่อ 29 ธันวาคม 2558
การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-ห้องเรียนพิเศษ EP..
บันทึกเมื่อ 29 ธันวาคม 2558
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-ห้องเรียนพิเศษ..
บันทึกเมื่อ 29 ธันวาคม 2558
ประกาศ เรื่องการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1(ในเขตพื้นที่บริการ-ทั..
บันทึกเมื่อ 13 มกราคม 2559
การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -ห้องเรียนพิเศษ ESC-MSEP..
บันทึกเมื่อ 29 ธันวาคม 2558
การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-ห้องเรียนพิเศษ EP..
บันทึกเมื่อ 29 ธันวาคม 2558
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-ห้องเรียนพิเศษ..
บันทึกเมื่อ 29 ธันวาคม 2558
ประกาศ เรื่องการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องปกติ)..
บันทึกเมื่อ 13 มกราคม 2559
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2558..
บันทึกเมื่อ 23 มกราคม 2559
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนกิจกรรมมอบของขวัญโรงเรียน-ตชด..
บันทึกเมื่อ 21 มกราคม 2559
รายชื่อนักเรียนสามเสนวิทยาลัย ที่มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแ..
บันทึกเมื่อ 17 มกราคม 2559
วันอังคาร 19 มกราคม 2559 เลื่อนเวลาเรียน..
บันทึกเมื่อ 17 มกราคม 2559
จดหมายถึงผู้ปกครอง แจ้งกำหนดการสอบปลายภาคและปฏิทินนัดหมาย ..
บันทึกเมื่อ 17 มกราคม 2559
ใบสมัครนักเรียน ม.3 สามเสนวิทยาลัย เข้าเรียนต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2559..
บันทึกเมื่อ 17 มกราคม 2559
เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.3 เรียนต่อ ม.4..
บันทึกเมื่อ 17 มกราคม 2559
เอกสารประกอบการบรรยาย -การคัดเลือกนักเรียนที่จบ ม.3 สามเสนฯ เพื่อคัดเลือกเรียนต่..
บันทึกเมื่อ 20 มกราคม 2559
กำหนดการสอบ O-NET ชั้น ม.3
บันทึกเมื่อ 17 มกราคม 2559
ประชุมผู้ปกครอง 2/2558
บันทึกเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 2 ธันวาคม ลดเวลาเรียน เลื่อนเวลาเลิก..
แก้ไขล่าสุด 01 ธันวาคม 2558
แจ้งหยุดเรียน วันที่ 11 ธันวาคม2558..
บันทึกเมื่อ 02 ธันวาคม 2558
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2559..
บันทึกเมื่อ 07 มกราคม 2559
ค่ายกิจกรรม 4 เหล่า
บันทึกเมื่อ 27 ธันวาคม 2558
ตารางสอบกลางภาคเรียน 2/2558(วันที่ 21-24 ธ.ค.2558)..
บันทึกเมื่อ 08 ธันวาคม 2558
การสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษเทียบเคียงมาตรฐานสากล ด้วยระบบ Oxford Online ..
บันทึกเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2558
แจ้งผู้ปกครอง เรื่องการรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน..
บันทึกเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2558
ม.4 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่..
บันทึกเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2558
ตารางเรียน นักเรียนระดับ ม.1 (เริ่มใช้ 26 ต.ค.2558)..
แก้ไขล่าสุด 22 ตุลาคม 2558
ตารางเรียน นักเรียนระดับ ม.2 (เริ่มใช้ 26 ต.ค.2558)..
แก้ไขล่าสุด 22 ตุลาคม 2558
ตารางเรียน นักเรียนระดับ ม.3 (เริ่มใช้ 26 ต.ค.2558)..
แก้ไขล่าสุด 22 ตุลาคม 2558
ตารางเรียน นักเรียนระดับ ม.4 (เริ่มใช้ 26 ต.ค.2558)..
แก้ไขล่าสุด 22 ตุลาคม 2558
ตารางเรียน นักเรียนระดับ ม.5 (เริ่มใช้ 26 ต.ค.2558)..
แก้ไขล่าสุด 22 ตุลาคม 2558
ตารางเรียน นักเรียนระดับ ม.6 (เริ่มใช้ 26 ต.ค.2558)..
แก้ไขล่าสุด 22 ตุลาคม 2558
ตารางเรียนคาบชดเชย ระดับม.ปลาย..
บันทึกเมื่อ 22 ตุลาคม 2558
คาบเรียนนอกเวลา โครงการห้องเรียนพิเศษฯ (ภาคเรียนที่2/2558)..
บันทึกเมื่อ 22 ตุลาคม 2558
สรุปผลเหรียญรางวัล ประเภทกีฬา..
บันทึกเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2558
ห้องเรียนพิเศษ ม.3 ปรับแก้เวลาเรียนวันเสาร์ที่14พ.ย.2558..
บันทึกเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2558
ตารางเรียน คอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน.ค่าย2/2558..
บันทึกเมื่อ 17 มกราคม 2559
ประกาศผลการสอบคัดเลือก สอวน.ดาราศาสตร์ค่ายที่2/2558 ระดับ ม.ปลาย..
บันทึกเมื่อ 02 ธันวาคม 2558
ประกาศผลการสอบคัดเลือก สอวน.ดาราศาสตร์ค่ายที่2/2558 ระดับ ม.ต้น..
บันทึกเมื่อ 02 ธันวาคม 2558
ประกาศผล คอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. เข้าเรียนค่าย2/2558..
บันทึกเมื่อ 27 ตุลาคม 2558
ประกาศผล ดาราศาสตร์โอลิมปิก สอวน. ค่าย1/2558..
บันทึกเมื่อ 14 กันยายน 2558
ประชุมผู้ปกครอง 2/2558
บันทึกเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2558
การป้องกันและรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่..
บันทึกเมื่อ 20 สิงหาคม 2558
การดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มข้นเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน..
บันทึกเมื่อ 25 สิงหาคม 2558
ประมวลภาพ
Education Zone