• นักเรียนสามเสนฯ
  • ประกาศทั่วไป
  • ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
  • ส่งข่าวครูสามเสนฯ
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนคอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. ค่าย 1 ปีการศึกษ..
แก้ไขล่าสุด 15 กันยายน 2559
ผลการสอบคัดเลือกภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ โรงรียนสามเสนวิทยาลัย..
แก้ไขล่าสุด 09 กันยายน 2559
ประกาศ เลื่อนเวลาเรียน วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559..
บันทึกเมื่อ 06 สิงหาคม 2559
แบบประเมิน SDQ (คลิกที่นี่)
แก้ไขล่าสุด 27 กรกฎาคม 2559
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2559..
บันทึกเมื่อ 01 กรกฎาคม 2559
โครงการคอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน.2559..
แก้ไขล่าสุด 01 กรกฎาคม 2559
วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน ลดเวลาเรียนเหลือคาบละ 40นาที..
บันทึกเมื่อ 29 มิถุนายน 2559
วันที่ 2 มิถุนายน2559 เลิกเรียนเวลา 14.00น. งดการเรียนคาบ 8..
แก้ไขล่าสุด 01 มิถุนายน 2559
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่1/2559 (วันที่ 4, 5 มิถุนายน 2559)..
บันทึกเมื่อ 28 พฤษภาคม 2559
รับน้องคณะสี (ระดับ ม.1) วันที่ 29 พฤษภาคม 2559..
บันทึกเมื่อ 28 พฤษภาคม 2559
การสอนเสริมเพื่อเตรียมความพร้อม ในการสอบเข้าโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน...
แก้ไขล่าสุด 28 พฤษภาคม 2559
การแข่งขัน"เกมคำนวณคณิตศาสตร์ออนไลน์แห่งประเทศไทย Taro math Tournament2016..
บันทึกเมื่อ 28 พฤษภาคม 2559
สอบทุนศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างประเทศ -โครงการ AFS และ YES..
บันทึกเมื่อ 28 พฤษภาคม 2559
การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ-วิชาการภาษาไทยและสังคมศึกษา..
บันทึกเมื่อ 28 พฤษภาคม 2559
นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 กรอกข้อมูลทะเบียนนักเรียน..
บันทึกเมื่อ 19 พฤษภาคม 2559
แบบบันทึกข้อมูลนักเรียนและหนังสือรับรองความประพฤติ..
บันทึกเมื่อ 15 พฤษภาคม 2559
ตารางเรียน นักเรียนระดับชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2559 ..
แก้ไขล่าสุด 11 พฤษภาคม 2559
ตารางเรียน นักเรียนระดับชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2559 ..
บันทึกเมื่อ 11 พฤษภาคม 2559
ตารางเรียน นักเรียนระดับชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2559 ..
แก้ไขล่าสุด 11 พฤษภาคม 2559
ตารางเรียน นักเรียนระดับชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2559 ..
บันทึกเมื่อ 11 พฤษภาคม 2559
ตารางเรียน นักเรียนระดับชั้น ม.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2559 ..
บันทึกเมื่อ 11 พฤษภาคม 2559
ตารางเรียน นักเรียนระดับชั้น ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2559 ..
บันทึกเมื่อ 11 พฤษภาคม 2559
ประกาศ ตามที่ได้มีบุคคลได้กล่าวหาโดยใส่ร้ายว่า ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลั..
บันทึกเมื่อ 18 เมษายน 2559
จดหมายถึงผู้ปกครอง แจ้งกำหนดการเปืดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2559..
แก้ไขล่าสุด 31 พฤษภาคม 2559
ประกาศประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างปรับปรุงห้..
บันทึกเมื่อ 15 กันยายน 2559
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่บุคคลและพัสดุep..
แก้ไขล่าสุด 29 กรกฎาคม 2559
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการจัดค่ายบูรณาการ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ภาคเรีย..
แก้ไขล่าสุด 22 กรกฎาคม 2559
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์โรงเรียน (รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ..
บันทึกเมื่อ 22 กรกฎาคม 2559
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ระบบอิงค์เจ็ท 4 สี จำนวน 1 เครื่อง..
บันทึกเมื่อ 14 กรกฎาคม 2559
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดค่ายบูรณาการ (English Program) ประจำปีการศึกษา ..
บันทึกเมื่อ 05 กรกฎาคม 2559
ประะกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สื่อสิ่งพิมพ์..
แก้ไขล่าสุด 04 กรกฎาคม 2559
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี2..
บันทึกเมื่อ 30 พฤษภาคม 2559
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี..
บันทึกเมื่อ 30 พฤษภาคม 2559
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่พัสดุ2..
บันทึกเมื่อ 19 เมษายน 2559
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่พัสดุ1..
แก้ไขล่าสุด 19 เมษายน 2559
ประกาศประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์และการติดตั้ง ด้วยวิธีป..
แก้ไขล่าสุด 23 มีนาคม 2559
ประมวลภาพ
Education Zone