• นักเรียนสามเสนฯ
  • ประกาศทั่วไป
  • ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
  • ส่งข่าวครูสามเสนฯ
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างภาษาไทย..
บันทึกเมื่อ 26 ตุลาคม 2559
ประกาศรับเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา1อัตรา..
บันทึกเมื่อ 25 ตุลาคม 2559
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างสังคมศึกษา 2 อัตรา..
แก้ไขล่าสุด 19 ตุลาคม 2559
เปลี่ยนแปลงกำหนดการนำเสนอ งานจ้างปรับปรุงห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก เพื่..
บันทึกเมื่อ 05 ตุลาคม 2559
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างสุขศึกษา..
บันทึกเมื่อ 04 ตุลาคม 2559
ประกาศประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างปรับปรุงห้..
บันทึกเมื่อ 15 กันยายน 2559
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี2..
บันทึกเมื่อ 30 พฤษภาคม 2559
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี..
บันทึกเมื่อ 30 พฤษภาคม 2559
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่พัสดุ2..
บันทึกเมื่อ 19 เมษายน 2559
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่พัสดุ1..
แก้ไขล่าสุด 19 เมษายน 2559
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการจัดค่ายบูรณาการ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ภาคเรีย..
แก้ไขล่าสุด 22 กรกฎาคม 2559
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์โรงเรียน (รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ..
บันทึกเมื่อ 22 กรกฎาคม 2559
ประกาศประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์และการติดตั้ง ด้วยวิธีป..
แก้ไขล่าสุด 23 มีนาคม 2559
ประมวลภาพ
Education Zone