รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2563
แก้ไขล่าสุด 29 กรกฎาคม 2563
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
ปีการศึกษา 2563
***********************


รายชื่อนักเรียน ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563
                 รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (คลิกที่นี่)
                 รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (คลิกที่นี่)

รายชื่อนักเรียน ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563
                 รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (คลิกที่นี่)
                 รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (คลิกที่นี่)
                 รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (คลิกที่นี่)

รายชื่อนักเรียน ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2563


รายชื่อนักเรียน ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

รายชื่อนักเรียน ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
                 รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
                 รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563
                 รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
                 รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
                 รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563

                                                                                    งานทะเบียนวัดผล กลุ่มบริหารวิชาการ 
                                                                                                โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

^ Back to Top