ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 / 2563
แก้ไขล่าสุด 29 กรกฎาคม 2563
                0   ตารางเรียนนักเรียน  ม.1
                0   ตารางเรียนนักเรียน  ม.2
                0   ตารางเรียนนักเรียน  ม.3
                0   ตารางเรียนนักเรียน  ม.4
                0   ตารางเรียนนักเรียน  ม.5
                0   ตารางเรียนนักเรียน  ม.6


                0   ตารางเรียนนอกเวลาเรียน (คาบ 9-10) ห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น
                0   ตารางเรียนนอกเวลาเรียน (คาบ 9-10) ห้องเรียนพิเศษ ม.ปลาย
                     *  นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ เริ่มเรียนคาบนอกเวลาเรียน (คาบ 9-10 )
                        วันที่ 8 กรกฎาคม 2563

                     ** เริ่มเรียน (วันเสาร์) วันที่ 1 สิงหาคม 2563^ Back to Top