🚩 ประกาศการจัดชั้นเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565

📌 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
🔵 แนวปฏิบัติการจัดชั้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
🔵 รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ฉบับปรับปรุง 20 พ.ค. 2565) แก้ไข ห้อง 2, 8, 11, 12

📌 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
🔵 แนวปฏิบัติการจัดชั้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
🔵 รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ฉบับปรับปรุง 20 พ.ค. 2565)