🚩 ประกาศโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เรื่อง การจัดชั้นเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2565

🔵 แนวปฏิบัติการจัดชั้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565
📑 รายชื่อนักเรียนชั้น ม.2 (ฉบับปรับปรุง 10 มิ.ย. 2565)  

🔵 แนวปฏิบัติการจัดชั้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565
📑 รายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 (ฉบับปรับปรุง 17 มิ.ย. 2565)
 **แก้ไขเฉพาะ ม. 3/6, ม. 3/10, ม. 3/11

 

 

 

 

.

.

🚩 ประกาศโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เรื่อง การจัดชั้นเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ปีการศึกษา 2565

📑 รายชื่อนักเรียนชั้น ม.5 (ฉบับปรับปรุง 17 มิ.ย. 2565) **แก้ไขเฉพาะ ม. 5/5

📑รายชื่อนักเรียนชั้น ม.6 (ฉบับปรับปรุง 27 มิ.ย. 2565) **แก้ไขเฉพาะ ม. 6/10