📣📣 งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ร่วมทำบุญตักบาตร 🙏 ตาม “โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง” ในวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 ณ ลานพระ เวลา 07.00 น.

🔹 เจ้าภาพทำบุญตักบาตร: คณะรัตนโกสินทร์ ม.2/5   ม.2/10   ม.5/2 และ  ม.5/17