📣📣นักเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ที่ประสงค์จะขอเอกสารหลักฐานการศึกษา (ปพ.1, ปพ.7, ปพ.6) ในช่วงระยะเวลามาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สามารถขอหลักฐานผ่าน google form ที่ link
🌐 https://docs.google.com/…/1QdpMIZIewrJvsMY8IduNHMR…/edit

👉 งานทะเบียนวัดผล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย👈