📥 ระบบวิชาเลือก 2565
🏡 รร.สามเสนวิทยาลัย 132/11 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
[UPDATE SCRIPT] : 06/06/2564-07:05AM | Developed by @bugfirst / 👩🏻‍💻