• นักเรียนสามเสนฯ
  • ประกาศทั่วไป
  • ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
  • ส่งข่าวครูสามเสนฯ
วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน ลดเวลาเรียนเหลือคาบละ 40นาที..
บันทึกเมื่อ 29 มิถุนายน 2559
วันที่ 2 มิถุนายน2559 เลิกเรียนเวลา 14.00น. งดการเรียนคาบ 8..
แก้ไขล่าสุด 01 มิถุนายน 2559
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่1/2559 (วันที่ 4, 5 มิถุนายน 2559)..
บันทึกเมื่อ 28 พฤษภาคม 2559
รับน้องคณะสี (ระดับ ม.1) วันที่ 29 พฤษภาคม 2559..
บันทึกเมื่อ 28 พฤษภาคม 2559
การสอนเสริมเพื่อเตรียมความพร้อม ในการสอบเข้าโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน...
แก้ไขล่าสุด 28 พฤษภาคม 2559
การแข่งขัน"เกมคำนวณคณิตศาสตร์ออนไลน์แห่งประเทศไทย Taro math Tournament2016..
บันทึกเมื่อ 28 พฤษภาคม 2559
สอบทุนศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างประเทศ -โครงการ AFS และ YES..
บันทึกเมื่อ 28 พฤษภาคม 2559
การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ-วิชาการภาษาไทยและสังคมศึกษา..
บันทึกเมื่อ 28 พฤษภาคม 2559
นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 กรอกข้อมูลทะเบียนนักเรียน..
บันทึกเมื่อ 19 พฤษภาคม 2559
แบบบันทึกข้อมูลนักเรียนและหนังสือรับรองความประพฤติ..
บันทึกเมื่อ 15 พฤษภาคม 2559
ตารางเรียน นักเรียนระดับชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2559 ..
แก้ไขล่าสุด 11 พฤษภาคม 2559
ตารางเรียน นักเรียนระดับชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2559 ..
บันทึกเมื่อ 11 พฤษภาคม 2559
ตารางเรียน นักเรียนระดับชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2559 ..
แก้ไขล่าสุด 11 พฤษภาคม 2559
ตารางเรียน นักเรียนระดับชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2559 ..
บันทึกเมื่อ 11 พฤษภาคม 2559
ตารางเรียน นักเรียนระดับชั้น ม.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2559 ..
บันทึกเมื่อ 11 พฤษภาคม 2559
ตารางเรียน นักเรียนระดับชั้น ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2559 ..
บันทึกเมื่อ 11 พฤษภาคม 2559
ประกาศหยุดเรียนเป็นการภายใน วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม2559..
แก้ไขล่าสุด 10 พฤษภาคม 2559
ประกาศ ตามที่ได้มีบุคคลได้กล่าวหาโดยใส่ร้ายว่า ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลั..
บันทึกเมื่อ 18 เมษายน 2559
จดหมายถึงผู้ปกครอง แจ้งกำหนดการเปืดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2559..
แก้ไขล่าสุด 31 พฤษภาคม 2559
ดาวน์โหลด วิดีโอ ท่ารำถวายพระพร..
แก้ไขล่าสุด 10 พฤษภาคม 2559
ประกาศหยุดเรียนเป็นการภายใน วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม2559..
แก้ไขล่าสุด 10 พฤษภาคม 2559
ประกาศ ตามที่ได้มีบุคคลได้กล่าวหาโดยใส่ร้ายว่า ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลั..
บันทึกเมื่อ 18 เมษายน 2559
โครงการเตรียมความพร้อม ลูกสามเสนฯ ระดับ ม.1 (วันที่ 18-29 เมษายน 2559)..
บันทึกเมื่อ 16 เมษายน 2559
ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้ง..
บันทึกเมื่อ 03 เมษายน 2559
ดาวน์โหลด บทประพันธ์ รำถวายพระพร ..
แก้ไขล่าสุด 25 มีนาคม 2559
ประกาศ เรียกรับนักเรียนทุน พสวท.(เพิ่มเติม)..
บันทึกเมื่อ 07 มีนาคม 2559
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนทุน พสวท.ปีการศึกษา2559..
แก้ไขล่าสุด 23 กุมภาพันธ์ 2559
ตารางเรียน คอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน.ค่าย2/2558..
บันทึกเมื่อ 17 มกราคม 2559
ประกาศผลการสอบคัดเลือก สอวน.ดาราศาสตร์ค่ายที่2/2558 ระดับ ม.ปลาย..
บันทึกเมื่อ 02 ธันวาคม 2558
ประกาศผลการสอบคัดเลือก สอวน.ดาราศาสตร์ค่ายที่2/2558 ระดับ ม.ต้น..
บันทึกเมื่อ 02 ธันวาคม 2558
ประกาศผล คอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. เข้าเรียนค่าย2/2558..
บันทึกเมื่อ 27 ตุลาคม 2558
ประกาศผล ดาราศาสตร์โอลิมปิก สอวน. ค่าย1/2558..
บันทึกเมื่อ 14 กันยายน 2558
การป้องกันและรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่..
บันทึกเมื่อ 20 สิงหาคม 2558
การดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มข้นเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน..
บันทึกเมื่อ 25 สิงหาคม 2558
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ดาราศาสตร์2..
บันทึกเมื่อ 30 พฤษภาคม 2559
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ดาราศาสตร์..
บันทึกเมื่อ 30 พฤษภาคม 2559
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี2..
บันทึกเมื่อ 30 พฤษภาคม 2559
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี..
บันทึกเมื่อ 30 พฤษภาคม 2559
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่พัสดุ2..
บันทึกเมื่อ 19 เมษายน 2559
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่พัสดุ1..
แก้ไขล่าสุด 19 เมษายน 2559
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงโรงยิมส์..
บันทึกเมื่อ 28 มีนาคม 2559
ประกาศประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์และการติดตั้ง ด้วยวิธีป..
แก้ไขล่าสุด 23 มีนาคม 2559
ประกาศร่าง TOR งานจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์และการติดตั้ง ครั้..
แก้ไขล่าสุด 10 มีนาคม 2559
ประกาศสอบราคางานจ้างเหมาบริการจัดค่ายบูรณาการภาษาอังกฤษ (English Integration Ca..
แก้ไขล่าสุด 10 มีนาคม 2559
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ ประจำปีพ.ศ. 2559 เพื่อทำสัญญาจะซื้อจะข..
แก้ไขล่าสุด 26 กุมภาพันธ์ 2559
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอล ระบบองค์เจ็ท 4 สี ด้วยวิธีการทางอ..
บันทึกเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2559
ยกเลิก ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอล ระบบองค์เจ็ท 4 สี ด้วยวิธีกา..
บันทึกเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2559
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชาย อาคาร 2..
บันทึกเมื่อ 27 มกราคม 2559
ประกาศร่าง TOR งานจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์และการติดตั้ง..
แก้ไขล่าสุด 25 มกราคม 2559
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ เพื่อทำสัญญาจะซื้อจะขายราคาคงที่ไม่จ..
แก้ไขล่าสุด 22 มกราคม 2559
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการจัดค่ายบูรณาการ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ภาคเรียน..
บันทึกเมื่อ 18 มกราคม 2559
สอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 รายการ พร้อมการติดตั้ง ..
แก้ไขล่าสุด 09 พฤศจิกายน 2558
ประมวลภาพ
Education Zone