คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน Student Care สำหรับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนเช็กชื่อเข้าเรียน (เริ่มใช้งาน 1 กันยายน 2564)