โครงการห้องเรียนปกติ และโครงการ English Program

📥ประกาศกำหนดระยะเวลาการชำระเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2566

📥ขั้นตอนการชำระเงินฯ

📥ระบบ Download ใบชำระเงินบำรุงการศึกษา

📥 หนังสือรับรอง


โครงการห้องเรียนพิเศษ

📥 ขั้นตอนการชำระเงินห้องเรียนพิเศษ

การชำระเงินของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2566 นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษต้องชำระเงิน 2 ส่วน

1. ลิ้งค์ชำระเงินบำรุงการศึกษา 📥ระบบ Download ใบชำระเงินบำรุงการศึกษา

2. 📥 ระบบ Download ใบชำระเงินบริจาคโครงการห้องเรียนพิเศษ

*ดาวน์โหลดเอกสารได้ในระบบ windows เท่านั้น samsensp.atwebpages.com

ชำระค่าเทอม 2 66