Skip to main content

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 เพื่อเป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนที่สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 13 ธันวาคม 2566

+++กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม+++
🚩 รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 เพื่อเป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

👉รายการแข่งขัน
🔵 โครงการตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 13 (TUGSA) จัดโดยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567
🔵 รายการอื่น ๆ

📌นักเรียนที่สนใจ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 13 ธันวาคม 2566 โดยสแกน QR Code หรือลิงก์ https://forms.gle/4akA6BFQcS582ySFA ดังแนบ 👇👇👇

Samsen Pretest Hybrid 2024 รูปแบบ Onsite สอบวันที่ 2-3 ธันวาคม 2566 ณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

💚 สำหรับผู้สอบ Onsite 2-3 ธันวาคม 2566 💚
ใกล้ถึงวันสอบ Samsen Pretest Hybrid 2024 แล้ว
น้องๆ เตรียมตัวพร้อมหรือยังเอ่ย
ศึกษาข้อปฏิบัติการมาสอบ Onsite
แนะนำการเดินทางด้วยรถสาธารณะ
ติดต่อ ติดตามข่าวสารได้ที่ Line OA @samsenPTA

พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
www.samsenpretest.com

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ Samsen Pretest Hybrid 2024 รูปแบบ Online สอบวันที่ 3 ธันวาคม 2566

#สำหรับผู้สมัครสอบ SAMSEN Pre-test 2024 hybrid เฉพาะผู้สมัครสอบ Online
ท่านสามารถเข้าศึกษาวิธีการทำการทำข้อสอบได้ที่ https://youtu.be/uX8IMm7nJHM
#เตรียมตัวสอบ Online โดยมีเครือข่าย Internet แรงๆ ผ่านอุปกรณ์ Computer pc, Notebook, Ipad, Tablet
#สอบง่ายๆ ไม่ต้องเดินทาง

www.samsenpretest.com