รับลิงก์ดาวน์โหลดใบแจ้งชำระเงินทาง 

>>> การชำระเงินบำรุงการศึกษาและโครงการห้องเรียนพิเศษ <<<

***การดาวน์โหลดใบแจ้งชำระเงิน สามารถ ดาวน์โหลดผ่านคอมพิวเตอร์ เท่านั้น***