งานมหกรรมวิชาการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ระดับภาคกลาง ปีการศึกษา 2565 (Central English Medium Instruction Programmes Open House 2022)