Skip to main content

ประกาศโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการดาราศาสตร์ “นวมินทเชษฐภคินี”

ประกาศโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาภาษาเกาหลี (ครั้งที่ 2)

ประกาศโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาภาษาเกาหลี