Skip to main content

ประกาศโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดโรงอาหาร จำนวน 1 อัตรา และเจ้าหน้าที่เก็บล้างภาชนะและทำความสะอาดโรงล้างภาชนะ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดโรงอาหารและเก็บล้างภาชนะ

ประกาศโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ

ประกาศโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งทดแทนของเดิม โครงการ English Program โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง