Skip to main content

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าโครงการ คอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. ค่าย1/2565 ในเขตกรุงเทพมหานคร (3 ศูนย์ จำนวน 180 คน)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าโครงการ คอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. ค่าย1/2565

ศูนย์คอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. ค่ายที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

ศูนย์คอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. ค่ายที่ 1 ปีการศึกษา 2563