🔹 ให้นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าระบบรับสมัครเพื่อยืนยันสิทธิ์ และกรอกข้อมูลพื้นฐานที่ https://bit.ly/posn2564