📌 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

.

📌 แนวปฏิบัติการสอบในสถานการณ์ COVID-19 ข้อปฏิบัติในการสอบ และแบบฟอร์มผลการตรวจ ATK สำหรับนักเรียน