📌 เอกสารดาวน์โหลด

📌📌 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “อำลาอาลัย – ปัจฉิมนิเทศ” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 18.00 น. โดยรับ link ลงทะเบียนจากครูที่ปรึกษา (นักเรียนที่ไม่ลงทะเบียนจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม) ต้องมีเอกสารแสดงผลการตรวจ ATK ตามแบบฟอร์มที่โรงเรียนกำหนด และได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง จึงจะเข้าร่วมกิจกรรมได้