🚩กำหนดการโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

📅 วันจัดกิจกรรม: วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565
📌การแต่งกาย : ชุดพลศึกษาโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย หรือชุดพลศึกษาโรงเรียนเดิม
📌นักเรียนตรวจคัดกรองด้วย ATK หรือ RT-PCR ภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มผลตรวจ ATK/RT-PCR ดังแนบ และนำเอกสารผลการตรวจมาส่งในวันเข้าร่วมกิจกรรม