🎉🎉ยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่รั้วชมพู-เขียว

🚩แนวปฏิบัติการเข้ามาในโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

😷รักษามาตรการกันอย่างเคร่งครัด