🚩 ลิงก์แบบสำรวจข้อมูล ➡️ ให้ผู้ปกครองนักเรียนใช้ E-mail@samsenwit.ac.th ของนักเรียนในการกรอกข้อมูลเท่านั้น

🔷ลิงก์แบบสำรวจข้อมูล ชั้น ม.1

🔷ลิงก์แบบสำรวจข้อมูล ชั้น ม.2

🔷ลิงก์แบบสำรวจข้อมูล ชั้น ม.3

🔷ลิงก์แบบสำรวจข้อมูล ชั้น ม.4

🔷ลิงก์แบบสำรวจข้อมูล ชั้น ม.5

🔷ลิงก์แบบสำรวจข้อมูล ชั้น ม.6