🚩 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
📣เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “วันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทยแห่งชาติ” ประจำปีการศึกษา 2565 🔥พบกับการแข่งขัน “คนเก่งภาษาไทย” “ตัวละครสุดว้าวดาว TikTok” “จิตรกรรมลำนำร้อยกรอง” และ “การอ่านฟังเสียง การอ่านทำนองเสนาะ”
📌รายละเอียดการแข่งขันให้นักเรียนศึกษาได้จากประชาสัมพันธ์แต่ละรายการ และติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อาคาร 3 ชั้น 3
👉🫰มาสมัครกันเยอะ ๆ นะคะ 👏🫶🫰