📣📣 ประชาสัมพันธ์จาก #กิจกรรมชุมนุม เรื่อง การเปิดรับนักเรียนเพิ่มเติม ซึ่งชุมนุมที่มีการเปิดรับเพิ่มมีดังต่อไปนี้
👉A-Level คณิตศาสตร์ ➡️ 10 คน
👉ศิลปะการแสดงละคร ➡️ 2 คน
👉ภาษาจีนพาเพลิน ➡️ 9 คน
👉Crypto currency ➡️ 10 คน
👉Choir ➡️ 10 คน
👉English for Gamers ➡️ 5คน
👉Anime Movies Club ➡️ 5 คน
👉นางงามสามเสน ➡️ 10 คน
👉คุยเฟื่องเรื่องการเมือง ➡️ 10 คน
👉เข้าครัว by ep ➡️ 3 คน
👉Crossword EP ➡️ 5 คน
.
📌 ทางกิจกรรมชุมนุมจะปิดระบบการเลือก/เปลี่ยนชั่วคราว ในวันที่ 20 มิ.ย. 2565 เวลา 15.00 – 17.59 น. โดยจำนวนดังกล่าวจะปรับเพิ่มในเวลา 18.00 น.
.