📣 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การอนุญาตให้ผู้ปกครองจอดรถในลานจอดรถใต้ทางด่วน
.
เรียน ผู้ปกครองทุกท่าน
งานเฝ้าระวังและดูแลรักษาความปลอดภัย กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
🚩 ขอแจ้งข้อปฎิบัติและเงื่อนไขในการจอดรถ 🚗🚕🚙 บริเวณลานจอดรถใต้ทางด่วน เพื่อบรรเทาการจราจรที่ติดขัดบริเวณด้านนอกโรงเรียนในช่วงเย็น (ทดลองใช้ 25-27 กรกฎาคม 2565)
.
🚙 ผู้ปกครองที่มารอรับนักเรียน สามารถนำรถเข้ามาจอดเพื่อรอรับนักเรียนได้ตามวันและเวลาในประกาศ (จอดได้ไม่เกิน 30 นาที) โดย 🎫 รับบัตร ณ จุดทางเข้า และ 🎫 คืนบัตร ณ จุดทางออก (ฝั่งถนนพระราม 6)
.
✨ ขอความร่วมมือผู้ปกครองปฏิบัติตามข้อปฏิบัติและเงื่อนไขในประกาศอย่างเคร่งครัด