🚩ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย รับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สอบคัดเลือกผู้แทนเข้าอบรม 🌏 โครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ ประจำปี 2️⃣5️⃣6️⃣5️⃣
.
📝นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่สนใจโปรดศึกษารายละเอียดดังแนบ
.
🗓เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม – 12 สิงหาคม 2565