🚩งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรตามโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 07.00 น. ณ ลานพระ

📌เจ้าภาพทำบุญตักบาตร: คณะอู่ทอง ม.1/6 ม.3/10 ม.4/3 และ ม.6/2