🚩วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เป็นสนามสอบโอลิมปิกวิชาการ สอวน. เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าอบรมค่าย 1 ปีการศึกษา 2565 ตามกำหนดการ ดังนี้

.
➡️ เวลาสอบ 09.00 – 12.00 น.
สอวน. ชีววิทยา
สอวน. คณิตศาสตร์
สอวน. ดาราศาสตร์
.
➡️ เวลาสอบ 13.00 – 16.00 น.
สอวน. เคมี
สอวน. ฟิสิกส์
สอวน. คอมพิวเตอร์
.
📌ผู้เข้าสอบโปรดศึกษาระเบียบและแนวปฏิบัติในการเข้าสอบตามเอกสารและลิงก์ดังแนบ
📖 วิชาชีววิทยา/คณิตศาสตร์/คอมพิวเตอร์/เคมี/ฟิสิกส์
(ตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบ ➡️ ใต้อาคารสำนักงานผู้อำนวยการ)
👉 สอวน. กรุงเทพมหานคร https://www.facebook.com/bkkposn/
👉 ศูนย์ สอวน. วิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
Computer Olympic POSN Samsen Center https://www.facebook.com/samsencomputerposn
.
.
📖 วิชาดาราศาสตร์ (ตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบทาง ➡️ เพจ Samsen Planetarium และหน้าอาคาร 8.)
👉 ศูนย์ สอวน. วิชาดาราศาสตร์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
.
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้ามาภายในสนามสอบ โปรดส่งนักเรียนด้านหน้าโรงเรียนเท่านั้น โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้