📌 ประกาศผลการแข่งขันและ 📸 ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมทางเพจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย