🚩 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าอบรมดาราศาสตร์โอลิมปิก ค่าย 1 ปีการศึกษา 2565

🌔 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

🌔 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

🚩 กำหนดการค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก ค่าย 1/2565