🚩 ตารางเรียนนักเรียน ชั้น ม.1–ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

🚩  𝑼𝑷𝑫𝑨𝑻𝑬 (2 พ.ย. 2565) **แก้ไขเฉพาะห้อง ม.1/2, ม.1/7, ม.2/7, ม.4/5, ม.4/17, ม.5/2, ม.5/4, ม.5/5, ม.5/6, ม.5/9, ม.5/17, ม.6/3 และ ม.6/9

🔵 ตารางเรียนนักเรียน 2/2565 – ม.1
     [ ม.1/2 และ ม.1/7 (ฉบับแก้ไข 2 พ.ย. 65) – เริ่มใช้ 7 พ.ย. 65 ]


🔵 ตารางเรียนนักเรียน 2/2565 – ม.2
     [ ม.2/7 (ฉบับแก้ไข 2 พ.ย. 65) – เริ่มใช้ 7 พ.ย. 65 ]

🔵 ตารางเรียนนักเรียน 2/2565 – ม.3

🔵 ตารางเรียนนักเรียน 2/2565 – ม.4
     [ ม.4/5 และ ม.4/17 (ฉบับแก้ไข 2 พ.ย. 65) – เริ่มใช้ 7 พ.ย. 65 ]

🔵 ตารางเรียนนักเรียน 2/2565 – ม.5
     [ ม.5/2, ม.5/4, ม.5/5, ม.5/6, ม.5/9 และ ม.5/17 (ฉบับแก้ไข 2 พ.ย. 65) – เริ่มใช้ 7 พ.ย. 65 ]

🔵 ตารางเรียนนักเรียน 2/2565 – ม.6
     [ ม.6/3 และ ม.6/9 (ฉบับแก้ไข 2 พ.ย. 65) – เริ่มใช้ 7 พ.ย. 65 ]
.

🚩 ตารางเรียนคาบนอกเวลาเรียนปกติ (คาบ 9-10) และตารางเรียนวันเสาร์ โครงการห้องเรียนพิเศษ (คลิกที่นี่)
✏️ คาบนอกเวลาเรียนปกติ (คาบ 9-10)
      ม.ต้น  👉 เริ่มเรียน 25 ตุลาคม 2565
      ม.ปลาย  👉 เริ่มเรียน 21 พฤศจิกายน 2565

✏️ วันเสาร์ 👉 เริ่มเรียน 5 พฤศจิกายน 2565