🚩 เลขประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
      🔴  เลขประจำตัวนักเรียน ESC
      🔴  เลขประจำตัวนักเรียน MSEP
      🔴  เลขประจำตัวนักเรียน EP
      🔴  เลขประจำตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ (อัปเดต 27 เม.ย. 66)
      🔴  เลขประจำตัวนักเรียน (เพิ่มเติม 22 พ.ค. 66)

      🔴 เลขประจำตัวนักเรียน (เพิ่มเติม 6 มิ.ย. 66)

🚩 เลขประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
      🟢  เลขประจำตัวนักเรียน ม.4 (ม.3 เดิม)
      🟢  เลขประจำตัวนักเรียน ม.4 (ใหม่)
      🟢 เลขประจำตัวนักเรียน (เพิ่มเติม 3 พ.ค. 66)
      🟢 เลขประจำตัวนักเรียน (เพิ่มเติม 8 พ.ค. 66)
      🟢 เลขประจำตัวนักเรียน (เพิ่มเติม 11 พ.ค. 66)
      🟢 เลขประจำตัวนักเรียน (เพิ่มเติม 15 พ.ค. 66)
      🟢 เลขประจำตัวนักเรียน (เพิ่มเติม 22 พ.ค. 66)
      🟢 เลขประจำตัวนักเรียน (เพิ่มเติม 23 พ.ค. 66)

      🟢 เลขประจำตัวนักเรียน (เพิ่มเติม 6 มิ.ย. 66)