🚩 ประกาศรายชื่อนักเรียนและห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2566
(ม.4/9, ม.5/5, ม.5/16 และ ม.6/14 อัปเดตวันที่ 30 พฤษภาคม 2566)
🔵 รายชื่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (22 พ.ค. 66)
🔵 รายชื่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
🔵 รายชื่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (29 พ.ค. 66)
🔵 รายชื่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (30 พ.ค. 66)
🔵 รายชื่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (30 พ.ค. 66)
🔵 รายชื่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (30 พ.ค. 66)

🚩 นักเรียนที่มีเลขประจำตัวตามรายละเอียดด้านล่าง ให้ติดต่องานทะเบียน กลุ่มบริหารวิชาการ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เวลา 08.10 น. เป็นต้นไป แต่งกายชุดนักเรียนถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน