🚩 รายชื่อนักเรียน
🟢 ห้องเรียนปกติ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
🟢 ห้องเรียนพิเศษภายใน EIS
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

🚩 ตารางเรียน
🟢 ห้องเรียนปกติ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
🟢 ห้องเรียนพิเศษภายใน EIS
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3