🚩งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรตามโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ในวันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 07.00 น. ณ ลานพระ

📌เจ้าภาพทำบุญตักบาตร:  ม.1/2, ม.3/1, ม.5/1, ม.6/13 (คณะเชียงแสน)