🚩งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรตามโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ในวันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 07.00 น. ณ ลานพระ

📌เจ้าภาพทำบุญตักบาตร:  ม.3/7, ม.4/15, ม.6/4 ( คณะสุโขทัย)