🚩ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ในโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง สัปดาห์สุดท้ายของภาคเรียนที่ 2/2566 ในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 07.00 น. ณ ลานพระ โดยเจ้าภาพ คือ คณะอยุธยา ม.2/12, ม.3/9, ม.4/17, ม.6/11