📌 ผู้เข้าสอบโปรดศึกษาระเบียบและแนวปฏิบัติในการเข้าสอบตามเอกสารและลิงก์ดังแนบ
📖 วิชาชีววิทยา/คณิตศาสตร์/คอมพิวเตอร์/เคมี/ฟิสิกส์
       (ตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบทางระบบ สอวน. และใต้อาคาร 3)
       👉 สอวน. กรุงเทพมหานคร https://www.facebook.com/bkkposn/
       👉 ศูนย์ สอวน. วิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย Computer Olympic POSN Samsen Center  https://www.facebook.com/sscomposn

📖 วิชาดาราศาสตร์ (ตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบทาง  เพจ Samsen Planetarium และหน้าอาคาร 8)

📌 ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้ามาภายในสนามสอบ โปรดรับ-ส่ง นักเรียนด้านหน้าโรงเรียนเท่านั้น
📌 ขอความร่วมมือ ผู้ปกครองและผู้เข้าสอบเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ เนื่องจากโรงเรียนมีพื้นที่ไม่เพียงพอในการจอดรถ

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้