ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย 1 สอวน. วิชาภูมิศาสตร์ ปีการศึกษา 2566