🚩 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย คณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย มูลนิธิโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย มูลนิธินักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย และชมรมครูอาวุโสโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
.
📣 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา สมทบทุนปรับปรุงสนามฟุตบอล และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าอาคาร 1 และทางสัญจร เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน
.
🟡 กำหนดการ
วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2567  
(ตรงกับวันแรม 3 ค่ำ เดือนยี่ ปีเถาะ)
   – เวลา 09.00 น.         ตั้งองค์ผ้าป่า ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
   – เวลา 09.39 น.         พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
   – เวลา 10.30 น.          ถวายผ้าป่าเพื่อการศึกษา
   – เวลา 11.00 น.          ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
   – เวลา 12.00 น.          รับประทานอาหารร่วมกัน
🔵ร่วมสมทบทุนได้ที่
▶️ชื่อบัญชี สมาคมผู้ปกครองและครู รร.สามเสนวิทยาลัย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาคลองประปา
เลขที่บัญชี 053-1-51529-6
▶️ณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 132/11 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 (กลุ่มบริหารทั่วไป อาคาร 8 ชั้น 1)
▶️นักเรียนปัจจุบัน สามารถร่วมสมทบทุนได้ที่ครูที่ปรึกษา
.
☎️ติดต่อสอบถาม
▶️สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย หมายเลขโทรศัพท์ 0-2615-7576
▶️โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย (กลุ่มบริหารทั่วไป) หมายเลขโทรศัพท์ 0-2279-1992, 0-2279-7124, 0-2279-2429 ต่อ 103