🚩มหาวิทยาลัยเคอร์ติน ประเทศออสเตรเลีย (สถาบันที่มีข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษากับโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย)
📣เชิญชวนนักเรียนชั้น ม.4-ม.6 สมัครเข้าร่วมกิจกรรมชั้นเรียนออนไลน์และเข้าร่วมแข่งขันประกวดการพูดนำเสนอนวัตกรรมทางธุรกิจ (Innovation Pitching Competition) เพื่อชิงรางวัลทัศนศึกษาระยะสั้น ณ นครเพิร์ธ ประเทศออสเตรเลีย และรางวัลอื่น ๆ เช่น Ipad และ Airpods
.
📑กำหนดการเข้าร่วมกิจกรรม
1. การอบรมออนไลน์สำหรับนักเรียน ม.4 – ม.6 เพื่อแนะนำโครงการการแข่งขันและให้ความรู้ โดยคณาจารย์ของคณะบริหารธุรกิจและนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคอร์ติน ประเทศออสเตรเลีย วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.00-16.00 น. (หากไม่สามารถเข้ารับการอบรมในเวลาดังกล่าว นักเรียนจะได้รับลิงก์เพื่อเข้าอบรมย้อนหลัง) มหาวิทยาลัยเคอร์ตินจะออกเกียรติบัตรให้นักเรียน ซึ่งสามารถนำไปประกอบแฟ้มสะสมงานเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และคณะเศรษฐศาสตร์
.
2. การคัดเลือกทีมโรงเรียน เฉพาะนักเรียน ม.5 – ม.6 จำนวน 4 ทีม ทีมละ 2 คน จะมีการนัดหมายการประชุมเพื่อชี้แจงการคัดเลือกและจัดทีมนักเรียน วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแพรวชมพู อาคาร 3 ชั้น 3
.
3. การแข่งขันจริง จะจัดขึ้นช่วงเดือนมกราคม 2567 นำเสนอนวัตกรรมทางธุรกิจโดยการพูดเป็นภาษาอังกฤษ โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 รอบ คือ รอบคัดเลือก (คัดเลือกทีมตัวแทนโรงเรียน จำนวน 1 ทีม) และรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
.
✅ นักเรียนที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ google form