นักเรียนที่เข้าร่วมการอบรม Curtin Spark Challenge สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรม (Certificate of Participation) จาก Curtin University, Australia ได้จากลิงก์ด้านล่างนี้
https://drive.google.com/drive/folders/14fJlcpTD65f5AqSyLZO8VE0nuI1cWuEF