🚩 กำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียน IMP และ EIS ปีการศึกษา 2567 
**สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย**
.
วันสอบ: วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 15.00-18.00 น.
.
🚗ลานจอดรถ (ใต้ทางด่วน) ปิดเวลา 19.00 น.
.
🟡ประกาศผลสอบ: วันที่ 22 มีนาคม 2567 ทาง www.samsenwit.ac.th
🟡รายงานตัว: วันที่ 23 มีนาคม 2567 ทาง www.samsenwit.ac.th
🟡มอบตัว: วันที่ 25 มีนาคม 2567 ณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย